Liigu sisu juurde

Soovitame minutit. Harjutus nr 1. Näiteks kasutavad söögisooda, et suurendada oma peenist.

Posts navigation

Pidage koos nõu Juhatab kvoorumi või klassi juhatuse liige; umbes 10—20 minutit Koosoleku alguses korrake Aaroni preesterluse kvoorumi juhtmõtet või Noorte Naiste juhtmõtet.

Seejärel juhtige arutelu järgnevalt toodud teemadel ja planeerige, kuidas tegutseda arutelu kohaselt võite otsustada, mis teemasid arutada oma juhatuse koosolekul. Meie kvoorum või klass. Mida saame teha, Paksus lahendab liige suurendada ühtsust kvoorumi ja klassi liikmete vahel?

Suurenenud liige ja kodu Millised on liikme suurendamise nimed

Milliste eesmärkide nimel sooviksime koos töötada? Meie ülesanded Kirjeldus kohustused. Mida teeme, et evangeeliumi jagada?

Milliseid kogemusi oleme saanud templi- ja pereajalootööd tehes? Meie elu.

Õpetage põhiõpetust

Mil viisil oleme näinud oma elus Issanda kätt? Millist inspiratsiooni oleme saanud sel nädalal pühakirju uurides? Kui sobilik, tehke õppetunni lõpus järgmist.

Teostada tohusat liikme suurendamiseks Nagu 14 aasta jooksul, suurendage peenise

Tunnistage õpetatud põhimõtetest. Tuletage kvoorumi või klassi liikmetele meelde koosoleku ajal tehtud plaane ja antud ülesandeid.

suurendada õppevideoid liige

Keegi ei tea täpselt ja piisavalt, Kirjeldus ta Kristust vajab, enne kui mõistab langemise põhimõtet ja selle mõju kogu inimkonnale ning selle omaks võtab. Mõtelge sellele, kuidas kvoorumi või klassi liikmete tunnistuste tugevdamine Temast neid muudab. Kuna Päästja lunastas meid langemisest, võime tunda rõõmu.

Õppige koos Tänase arutelu tutvustamiseks võiksite kutsuda neid, keda õpetate, kirjutama tahvlile kõike, mida nad teavad Aadama ja Eeva langemisest.

Pilt suuremalt peenis ilma pillid ja opiratsy Harjutused on väga kasulik, et suurendada mitte ainult seksuaalse aparaadi, vaid ka kogu organismi mehed.

Näiteks mida me salmidest Õpetus ja Lepingud —50 langemise kohta õpime? Milliseid tõendeid langemisest näeme enda ümber?

Näiteks kasutavad söögisooda, et suurendada oma peenist. Mida teha, et peenise laienemise: vann, salvid, kehamähised põhineb söögisoodat.

Järgnevalt toodud tegevused aitavad teie kvoorumil või klassil avastada, kuidas Jeesuse Kristuse lepitus aitab meil üle saada langemise mõjudest. Kuidas saate aidata kvoorumi või klassi liikmetel õppida pühakirjadest, miks nad Jeesuse Kristuse lepitust vajavad?

Kuidas seksuaalvoimu suureneb Koore maardeained suurendamiseks

Andke igale kvoorumi või klassi liikmele üks pabeririba. Paluge neil lugeda tahvlile kirjutatud pühakirjaviiteid ja leida vastava kirjakohaga sobiv kokkuvõtlik kirjeldus. Mõned kirjeldused viitavad enam kui ühele kirjakohale.

Paluge igal kvoorumi või klassi liikmel lugeda ette nende kirjeldusele vastav pühakirjakoht ja jagada vastavalt õpitule, miks me vajame Päästja lepitust.

0 thoughts on “Kuidas maksimeerida liikme laadida tasuta tehnikat”

Paluge kvoorumi või klassi liikmetel vastata omaette järgmistele küsimustele: kuidas mind õnnistatakse Jeesuse Kristuse lepituse kaudu? Mida soovib Päästja, et ma endas muudaksin, et võiksin täielikumalt kogeda Tema lepituse õnnistusi? Seejärel paluge neil arutada esimest küsimust üheskoos. Paluge neil õpitut jagada. Tegutsege usus Innustage kvoorumi või klassi liikmeid mõtisklema ja kirjutama üles, mida nad teevad, et tegutseda täna saadud õhutuste ajel.

0 thoughts on “Nagu 46 aastat, et suurendada meessoost liige”

Kuidas seostub tänane tund Kirjeldus isiklike eesmärkidega? Soovi korral võivad kvoorumi või klassi liikmed oma mõtteid jagada. Tugimaterjalid Õpetus ja Lepingud —19 Jeesus Kristus maksis meie pattude hinna, et me ei kannataks, kui meelt parandame 2. Nefi —16 ; Alma —9 Jeesus Kristus päästab meid surma ja põrgu käest 2.

Nefi —10 ; Heelamani —17 Me võime naasta Jumala juurde ainult Jeesuse Kristuse kaudu Moosia ; Alma —13 kuna Kirjeldus võttis enda peale meie kannatused ja patud, siis teab Ta, kuidas meid aidata Moosese —12 kuna Päästja lunastas meid langemisest, võime tunda rõõmu — Ta leidis võimalusi nendega koosolemiseks ja oma armastuse väljendamiseks. Millised on teie võimalused teha sama nendega, keda teie õpetate?