Liigu sisu juurde

Laeva tagaosaga tulnud maale kapten, tüürimees ja muid ametmehi. Teisalt - nüüd, kui tuhanded ruutmeetrid justkui haihtusid, maa turuväärtus langes. Jüri Vakker Ema jutustanud katkust, et inimesed väljal tööl olles näevad teisi inimesi ligemale tulevat. Kui jäid haigeks, siis said ka rohtu. Konvendil olnud M. Sellejärele tulnud Pajumõisa Freitagh, kes olnud Prantsuse äraandja.

Et möödaläinud aasta toetuslaenud. Maa Põlise tarwitamise seadut. Maa põlise tarwitamise seadus saagu käesolewal aastal wastu wõetud ja maksma pandud. Kruntide uuesti ümbermõötmise põhjus ei tohiks takistuseks olla krunt, põlisele pidamisele andmisele.

  1. Liikmed oma suuruse foto
  2. Järgmine nr.
  3. Pikkus suurendada liige

Maa uuesti boniteerimise põhjus ei tohiks takistuseks olla maa põlise pidamise andmisele, kuid see wõiks sündida asuniku soowil ka endiste boniteerimise andmete põhjal. Maa kreposteerimine sündigu riigi kulul, ja kui see mitte võimalik, siis kreposteerimise arvata ostuhinna juure.

Maa omanduseks kreposteerimine tasuta maasaajate ja langenute perekondade nime peale sündigu täielikult ilma tasuta. Maa eest tasumaksmise küsimuses endistele omanikkudele rõhutab kongress oma endiseid otsuseid ning jääb nende juure.

Põllumajanduse tulukuse tõstmine. Asuniktudele-riigirentnikkudele agronoomilise abi andmise korralduse tegewuse sihtjooni ära kuulates. Talu korraldusel ja agronoomilise abiandmise organiseerimisel erilist rõhku pöörda aladele, kus tööjõud kõige tulukamalt saab tasutud, suuri põhikapitale ei waja. Põllupidamise alal on esimese Liikme umbermootmise suurendamiseks tähtsusega selles mõttes kunstwäetise tarvete suurendamine: a kasutades kohaliste tarwitajate ja majandusühisuste wõrku wäetüse muretsemisel.

Kasutades riikliste Väetusainete laenu, mille kestvust tuleb 1 aastani pikendada. Kaalumisele tuleb wötta, kas mitte asunikkude liidu juures osakonda asutada, kes laenu soetamisel abiks oleks. Kunstwäetise tarwituse kõrwal on waja enam tähelpanu pöörata lauda r nnikn suurendamise peale turba aluspõhu tarvitamise teel.

Karjakasvatust meie majapidannse korralduse põhialuseks tunnistades rõhutab kongress: a karjakasvatuse eelduste loomist piimaühisuste ellukutsumise teel.

Nii pidi olema palju surnuid, kuna matuse paikasid palju. Redik Kuik Inimesi pole suudetud surnutena viia surnuaiale. Maetud lihtsalt pühale Kabeli mäele. See tuntud praegu Kabelimäe nime all. Esinenud vana ja uus katk. Mõlemad olnud sõdade järele. Näljad ja ikaldusaastad. See saadud pangast ja tuli hiljem tagasi maksa pika laenu näol. Enamasti vallavanemad tõid linnast seda vilja, aga seejuures juhtus sagedasti, et teel kõrtsides vili enne valda jõudmist maha joodi.

Nikolai II manifestiga on pangivilja tagasimaks kustutatud aastal — neile kes seda ei suutnud selle ajani tasuda. Dessatini maksust kustutatud siis pool maha. Johan Põder Vene valitsuse Liikme umbermootmise suurendamiseks saades olnud ka nälg.

Aga viimane päris näljaaasta olnud See kestis kaks aastat. Märjale suvele ja aastale järgnes põua-aasta ja nii tuli nälg. Paks rooste udu oli võtnud vilja ära.

  • Meditsiinilised uuringud Abstraktne Masinõppe algoritmid, mis on nii tõlgendatavad kui ka täpsed, on olulised sellistes rakendustes nagu meditsiin, kus vead võivad põhjustada tõsiseid tagajärgi.
  • Eesti Kui te ühel päeval avastate, et mitu tuhat ruutmeetrit teie kinnistust on paberil haihtunud, kahtlustate ilmselt pettust või mustkunstitrikki.
  • Kuidas suurendada meessoost Celentano sisse. Kuidas suurendada liige - kõige täielikum käsiraamat

Kord juhtunud olema kuus inimest toas rukkid saamas. Ümbruskonnas surnud isegi paar inimest nälga. Jüri Luup Umbes 50 a.

Ajalooline pärimus Kihelkonnast - Folklore

Tagamõisas keedetud leent, mida sealt tõid nälgivad külainimesed ümberkaudsetest küladest. Siis keedeti ka abulehe leent, millele olnud peale riputatud natuke rukkijahu. Ka seapõlu putru söödud. Jüri Vakker Põdrasammalt katsutud panna leivasse. Kui sammal ära kuivatati ja peeneks hõõruti, siis kadus see leivas päris ära ja polnud palju kasu. Pandi siis sammalt leivasse ilma kuivatamata — selpuhul saanud ikka rohkem. Põdrasammal andis leivale magusa maitse. Puudus oli aga ka põdrasamblast.

Kuna see ümbruskonnas puudus, siis käidi sammalt toomas Harilaiust. Leivale saadud lisa ka sarapuu Liikme umbermootmise suurendamiseks, aga need annud vänge maitse. Jutustaja, olles umbes ne aastane, käinud nälja puhul külades kerjamas. Nii korjanud oma toidupoolise ja saanud ka koju tuua. Ühest ja samast perest käinud inimesed kerjamas korda mööda. Jüri Võõras Jutustaja, umbes 5 aasta vanusena, söödud abulehe suppi ja leiba, mille lisaks sarapuu ormi ja soosamblaid.

Üsna mitmed surnud näljahätta. Teab, et Tagamõisa ümbruses surnud kolm inimest üsna kindlasti nälga. Peeter Algo Tagamõisast toodud See oli odratangusupp, milles ka tuhlid kartulaidaga muidu näis halli veena. Anti üks toop inimesele päevas. Leivasse pandud samblaid, ormi ja oblikaid. Pangivilja Jüri Hõbenik saamisel toodi tuhlid, rukkid, ka otri. Hiljem tuli selle eest tagasi maksa 25 kopikut aastas vakalt.

Hõbediku kohalt Läägi külas tulnud kokku maksu 4 rubla. Ainult puumaad saanud pangivilja. Jüri Hõbenik Vilsandi kohta teatakse, et Vili läks küll kalliks, kuid metsalisandasi ei tulnud leivasse panna. Nälga pole keegi surnud. Eduard Tambo Juba Magasini aidad olnud tühjad. Isatalus jäänud leiba siiski ka tema leeriajaks. Võetud pangivili tuli tagasi maksa 5 rubla vakk. Neil tulnud maksa 25 rubla. Mihkel Sigus Tema peres pandud leivale sel ajal sõnajalgu lisaks nii nagu orjaajal tehti.

Nemad toonud kõigest ühe vaka. Selle eest tulnud aga igal aastal maksa 1 rubla 70 kop. Viimaks kadunud maks. Mihkel Mark Kõõru külas surnud üks nälga viimasel nälja ajal. Mihkel Evert Kihelkonna kirikuvallas pole nälg olnud väga kibe. Metsast pole lisa vaja tuua olnud. Kõige kibedam olnud nälg Tagamõisa ümbruses kuivadel maadel. Karl Reht Jutustaja talus pole ka nälja ajal häda olnud. Pangivilja võetud kõigest 1 vakk rukid.

Heinale metsalisandusi polnud vaja. Kureverest pole ka Tagamõisas supil käidud. Ado Maater Nälja ajal söödud kartulavarsi ja -lehti, ormi ja samblaid. Palju inimesi käinud kerjamas. Pajumõisas keedetud kaerasuppi, mida antud puudustkannatajatele.

Jüri Sepp Virila Riik andis pangivilja. Seda jaotati Kuresaare lossist valdadele, kus siis vili omakorda rahvale jaotati. Vallaametnikud ühes oma tuttavatega saanud teistest elanikkudest rohkem. Mõned, kes ka tahtnud pole saanud üldse. Jutustaja ema saanud ainult 4 külimittu rukkid. Pärast tulnud selle eest maksa tervelt 12 rubla. Pangivilja maksusumma tulnud vist jagamisele, võrdselt kõigile viljaile.

Kui Kassatski Vt. Vallakirjutajad ja ametmehed vahel prassinud rahad maha ja siis klappinud summasid nõnda kuidas saanud. Pangiviljaks olnud suuremalt osalt rukis, kudi ka vähe otri. Gustav Triipan Nälja ajal toonud keegi ümbruskonnas 5 külimittu pangivilja.

Pärast tulnud maksa 5 rubla külimitult — kokku 25 rbl. Redik Poopuu Muidu harilikul ajal oleks saanud vaka juba poolteise rublaga. Vähiku talus pole Leivaga tulnud välja üsna vabalt. Haganaleiba polnud tarvitusel. Toomas Mälk Tamuli talus, Pälli külas, Liikme umbermootmise suurendamiseks olnud nälga.

Seal talus võetud pangi vilja vastu ja laenatud teistele. Pärast tulnud maksa ikkagi. Kerjajaid käinud kole palju. Viljas oli harilikult nii palju päid ja põhku sees, et veskis ei saadud jahvatada. Viljast võeti suurem pahn ära, peenem põhk kõik puruga jäi terade sekka.

Sellele pandi lisaks samblaid ja ormi. Ei teata, et keegi nälga surnud oleks. Viljaikaldusi on pärastpoole juhtunud tihti, kuid need pole olnud nii rasked.

Mihkel Sepp, Sepa t. Nälja ajal käidud teistes taludes, kus rohkem vilja ja lanimise varal saadud toodud ikka midagi koju.

Maa-amet muutis omanike teadmata sadade tuhandete kinnistute pindala | Eesti | ERR

Tema pere pole päevagi söömata olnud ega ka metsaleiba söönd. Mihkel Sepp Purtsi t. Atla külas räägitakse: Siis tulnud suur vesi, et seeme ei tõusnud ka nendel, kes vilja maha suutsid visata. Just näljaaastal Atla mehed saanud merest kolepalju räimi. Terve suve jooksul saadud neid püüda, kusjuures saak olnud väga suur. Liikme umbermootmise suurendamiseks olnud seekord ka väga rasvased. Söödud paljaid räimi ja jagatud neid kerjajatelegi. Imelik küll, rikkast Pöide nurgast, mida tutakse kui Saaremaa vilja-aita Egüptust, olid niipaljud kerjamas.

Oti võisa vallast oli siin käinud kõige enam kerjajaid. Siin käidud kerjamas Sõrvest ja Hiiumaalt. Mihkel Arm Sel aastal olnud ka suur puuduse aeg. Aga ihnsad ka — ei anna. Redik Kuik Gustav Triipan Suur soolapuudus valitsenud Krimmi sõja ajal. Ka teiste sõdade ajal, kui meri oli kinni, siis ikka suur soolapuudus.

Suuriku pank on sellepärast tuttav, et seal leiduvat allikad maas, mille vesi olevat soolasem harilikult merest. Seda vett käinud paljud, paljud Saare sisemaaltki viimas, et sellest soola keeta. Kuusnõmme rahus leiduvat ka sarnaseid allikaid, mida kasutati samaseks otstarbeks. Jüri Luup Kuusnõmme poolsaare otsas olnud nn. Sealt käidud toomas ankrutega vett. Ka Jõgela küla poolt käidud Kuusnõmmes vett toomas, et padades sest soola keeta. Oli läbi põletatud palju katlaid, et soola saada.

Veeaurumisel jäänud patta vaid valge soolakord ja rohkem midagi. See on niisugune koht, sinna sisse ei saa sisse merivett. Redik Kuik Ajaloolised isikud Riigivalitsejad, kindralkubernerid ja teised ametnikud. Need viidud ära. Maailma sõja ajal. Nendel kelladel olnud Karl XII ratsa kujutus peal.

Mart Teär Nikolai I olnud mõrtsu-mees. Ta võtnud Krimmi sõja ajal kaks korda rohkem soldatid. Haustlas Liikme umbermootmise suurendamiseks aga võetavad ära.

Nikolai II teatakse ainult hirmujutte. Mihkel Sigus Kassetsi kaebanud kubernerile, et koolid on liiga halvas seisukorras. Kaebuse peale tulnud Sinovjev koolisid revideerima. Üle valla otsitud neli kõige paremat hobust kalessi tarvis, millega Sinovjev sõitis.

Abstraktne

Ta käinud Varpe küla koolis. Kuberner näidanud sõrmega pisikesele poisile Pannel Jaenile, et las tema loeb. Lugemise järele vastanud, et loeb päris hästi. Jutustaja olnud külakupjana või koolivanemana kaasas pealt kuulamaas.

Jaen Kütt Ta olnud vali mees. Sel ajal käinud Riiast kuberner Lümmadas. Vallavanem Ratas toonud kubernerile soola-leiba ja annud selle kätte uue vallamaja uksel. Kohapealseid hurtsikuid pole näidatud. Mihkel Sepp, Pustu t Sinorjev käinud Kihelkonnal. Kihelkonna köster käinud oma laulukooriga teda Pajumõisas vastu võtmas. Sinorjev käinud vaatamas uuesti valmissaanud vallamaja. Kubernerile tahetud anda soola-leiba.

Vallavanem Teeäärel olnud suur soola-leiva rätik käes. Aga pole leidunud lõpuks meest, kes oleks julgenud suurele külalisele soolaleiba kätte anda. Ado Knaps Kuberner Sinovjeb käinud Johan Põder Kohaliku tähtsusega tegelased.

Tunzelmann Tunzelmann oli olnud sillakohtu teener ja käinud linnast Kihelkonnal teid vastu võtmas. Ta olnud hirmus kange ja hull mees ning peksnud inimesi palju. Johan Põder Tunzelmann olnud sillakohtu peahärra. Jutustaja isa olnud Tunzelmanni pärast kaks korda kinni pandud, kummalgi korral kaheks nädalaks. Puhus kange põhja-loode tuul ja lained peksid laeva madalas vastu põhja puruks. Laeva tagaosaga tulnud maale kapten, tüürimees ja muid ametmehi.

Madrused jäänud ankrupoolsele otsale. Kapteni väärtasjadega kasti olid lained laevalt ära viinud ja arvatavasti randa uhtunud.

See laeva purustamine tormist ja lainetest sündis laevale surnuaial — Harilaiu otsas. Kui kapten maalt inimestelt järgiküsides kasti ei leidnud, tuli linnast sillakohus asju uurima, sest kapteni kast olevat olnud nii õhukindel, et see pidi tulema maale.

Liikme umbermootmise suurendamiseks sillakohtuga tuli ka Tunzelmann. Jutustaja taati — Mihkelt oli peksetud palju, et ta üles tunnistaks, et just tema on kasti ära võtnud, sest teda oli nähtud umbes sel ajal mereääres.

Visualizing a column space as a plane in R3 - Vectors and spaces - Linear Algebra - Khan Academy

Tegelikult oli Mihkel käinud küll mere ääres, aga põllurammu-meremuda vaatamas. Taat viidud ikkagi kinni kaheks nädalaks. Kohalik sillakohus pole suutnud aga aasja välja uurida ja Pärnust tulnud suurem kohus pole saanud ka midagi ära teha. Viimati lastud mehed lahti ajal, mil hunte olnud ümbruskonnas liikumas. Laevas olnud hirmpalju riideid. Teinekord Harilaiu otsa tulnud Lääne-Indiast värvipuudega laev madalikult. Seekordelanikud röövlitena - vandiraijujatena — toonud laevalt ära palju kohvi, suhkrut jm.

Seekord Tunzelmann peksnud jälle taati Mihkelt ja teisi mehi. Mehed pandud jälle kinni.

Meeste suguelundite suurendamise põhimõtted

Kord tulnud Atla randa laev kinni. Ümbruskonnas aeti kokku mitukümmend hobust kraami laevalt ära vedama. Hobusemeeste hulgas olnud ka üks rase naine. Tunzelmann ajanud selle raseda naise vankri alla, ajades teda niiviisi ülekate, s. Selle kuritöö pärast saanud Tunzelmann omalt kohalt lahti. Sellejärele läinud ära Venemaale Musta mere ääre. Tema lõpetanud nad ära. Ei tohtinud kuidagi avalikult rääkida vennastekogudusest ega tunnistada end selle pooldajaks.

Jüri Luup Tunzelmann olnud sillakohtu kolmas härra. Kord oli inglise laeva avarii Vilsandil, mil puhul tuli kõik kraam ja kastid maale toimetada. Kohal oli muidugi ka Tunzelmann. Teiste paljude hobusemeeste hulgas oli ka Jüri Villvall Matsi talust ja ka jutustaja.

Veo juures lasknud Tuzelmann hirmsasti hobuseid peksa.

Trossid seotud sõlme ja pekstud nendega hobuseid. Villvalli Jüri noored hobused läksid peksmisel peruks ja tallasid ümardaja maha, kes hobustega pidi linna minema. Mihkel Sigus Tunzelmann — üks mõrtsukas ikka olnud. Kord saanud Peeter Hall Loona laiust Tunzelmanniga linnas kokku. Hallil, kui väikse meresaare elanikul laevadele kardetavas meres, oli rind kirju rahadest ja aumärkidest, mis saadud inimeste päästmise eest uppumistel.

Tunzelmann vaadanud seda hiilgavat rinda imestusega. Hall küsinud sellepeale irooniliselt, ega Tunzelmannil ei peaks vist olema sugugi vähem aumärke nahaparkimise eest.

See ajanud mehe marru ja kohe politsei järele. Kord talvel kaevanud M. Virita külas hangesid.

Kiriku arhiivi nimestik (ärakiri)

Mart Teär Kui Kuresaare-Kihelkonna maantee ära jagamine tuli, siis kutsunud sillakohtu Tunzelmann kõik asjaosalised linna kokku. Hakatud ühiselt linnast maanteed kaudu tulema ja selle otsast jagama. Pidula kubjas küsinud ikka vaheti, et kust tema saab. Tunzelmann pole aga annud ei tükki ega vastust.

Mihkel Aksel Jutustaja kuulnud, et Tunzelmann rassinud kord Atla mehi. Käinud Liikme umbermootmise suurendamiseks lund kaevata laskmas. Mihkel Evert Tunzelmann olevat mitu korda käinud jutustaja isatalus olles enamasti teel randa avariis laevade juure. Kui ta tuli, siis pidanud alati küünal tema jaoks valmis olema.

Küsitud seejuures hoolitsevalt viisakalt, et ei tea kas need ka kirjutavad. Naine oli püksid siiski tänavale järele viinud. Kord kedagi Atla meest pole ta leidnud oma sillatüki juures vajalikul ajal. Sellepärast lasknud meest peksa, mille järeldusel see varsti surnud. Kui tee polnud hea, siis sillakubjas sai peksa ja pidi veel maksma trahvi 15 kop, mis anti peksjale.

Peksja peale selle asunud sõidul kutsari kõrvale kalessis. Tunzelmann oli kolmas härra ja ka koera eest siia-sinna saata. Ado Maater Kui pöidlased Karala tulnud, aetud nad üksteisega hundijahile. Tunzelmann olnud ka ühes hundijahil. Lümmada nõmmes tuntud ta ära ja keegi küsinud, kes teadnud, et Tunzelmann parkinud kord peenikest nahka, et kas see peenikese naha parkimine midagi välja ka tegi? Sellepeale karanud Tunzelmann otsekohe hobusele ja kihutanud minema nahapealesaamise kartusel.

Kord läinud kipi Laes Kapp Tunzelmanniga vaidlema, mis viis mehed vastastikku jõuga kokku. Lasknud sillakupjaid peksa päris alati, vahel ka enne maanteetüki läbivaatust. Sulased istunud kutsari kõrval.

Kihelkonna kiriku arhiivi ajalugu ja seisukord.

Sillakubjas pidanud aga ratsahobusega alati järele sõitma. Buxhoevdenid Kui olid veel maakohas sillakohus ja kogukonna kohtud siis oli avariide päästjaks keegi Buxhoveden, kellest palju teatakse kõnelda rahva hulgas. Kui laevad randa jooksid, siis raiuti rannaelanikelt maha röövlikombel kõik vandid, kõik mastid ning köied ja laev rööviti paljaks.

Seda toimingut nimetati vandi raiumiseks. Muidugi oli see võimude poolt kangesti keelatud. Aga sellest ei hoolitud.

Kas võimalik suurendada liiget ilma operatsiooni?

Kui aga veel vana Buxhoevden Tagamõisas oli, siis tema õiendas asjad kõik tasapisi ära ja ei annud vandiraiujaid kohtu kätte. MediBoosti ümbermõõtmine gradientide suurendamise abil ei võimalda mitte ainult erinevaid kadumistoiminguid, vaid pakub vajalikke mehhanisme, mis lisavad parema üldistamise täpsuse saavutamiseks lisaks puude suurusele ka karistuse määramise nagu seda tehakse mõnikord tavapärastes otsustuspuudes 10, Nende algoritmide ja nende pseudokoodide üksikasjalik matemaatiline tuletamine on lisatud täiendavatesse materjalidesse.

Iga andmepaketi puhul arvutati puuduvad väärtused kas vastava funktsiooni keskmise või režiimiga, sõltuvalt sellest, kas tunnused olid pidevad või kategoorilised.

Lisasime täiendavad binaarfunktsioonid, üks iga algse funktsiooni kohta, et kodeerida, kas vastav väärtus puudub või mitte.

Tulemused arvutati keskmiselt viie katse puhul, kus iga andmekogum oli 5-kordne ristkontroll, registreerides tasakaalustatud ristvalideerimisvea ootele jäänud katsekoldel. Liikme umbermootmise suurendamiseks määrati kõvera alune pindala AUC samuti iga algoritmi puhul sarnaselt. Peale selle viidi läbi permutatsioonikatse, kui märgistused olid korda juhuslikult summutatud ja tõenäosus saada parem AUC arvutatud.

Igal algoritmil on mitu hüperparameetrit, mis häälestati, kasutades iga juhtumi puhul täiendavat 5-kordset ristkvalifitseerimist. Seetõttu konstrueeriti mudel, kasutades kõiki olemasolevaid koolituskarpe ja hinnates katse. ID3: puude sügavus. LogitBoost: Kogupuude arv ansamblis. Juhuslikud metsad: Igas juhuslikus alamproovis valitud muutujate arv.

Lisaks kasutas LogitBoost otsuseid, kuna nõrgad õppijad, kelle õppe määr oli 0, 1, ja Random Forests kasutasid ansamblis otsustuspuud. Kõik tulemused keskmistati 5-kordse ristkvalifitseerimise kohta andmekogumites, kusjuures hüperparameetrid valiti täiendava viiekordse ristkvalifitseerumise teel treeningkoosidele, nagu on selgitatud meetodite osas.

Nagu on näidatud tabelis 1, täidab LMB vaikimisi seadistustega oma Liikme umbermootmise suurendamiseks sugulasi ID3 ja CARTkui tasakaalustatud klassifitseerimisviga võrreldakse st st terviseprobleemist. Tasakaalustatud ristvalideerimisvea väärtuste ja AUC graafiline võrdlus on näidatud ka joonistel 2 ja 3.

Need tulemused on statistiliselt olulised kahesuunalise märkimise katses 26, Ühe probleemi puhul, Liikme umbermootmise suurendamiseks vaikimisi LMB ei olnud parem, olid standardpuudepuud ka ansambli meetoditest paremad. Sarnased tulemused saadi siis, kui LMB töötati õpivahemikuga 0, 1 joonis S2. Lisaks sellele andis MAB veidi, kuid mitte statistiliselt oluliselt halvemaid tulemusi võrreldes LMB-ga saadud tulemustega tabel 1 ja joonis S3.

Täissuuruses tabel Täissuuruses tabel LMB võrdlemine tasakaalustatud klassifitseerimisveaga võrreldes a erinevate puualgoritmidega ID3 ja CART ja b erinevate ansambli meetoditega LogitBoost ja juhuslikud metsad 13 meditsiiniseadmel. Mustast joonest kõrgemal asuvad punktid näitavad tulemusi, kus LMB oli parem. LMB on oluliselt parem kui otsustuspuu algoritmid ja eristamatud ansambli meetoditest.

Täissuuruses pilt Lisaks säilitab MediBoost tavapäraste otsuspuude tõlgendatavuse joonis 4. Selline tõlgendatavus ei ole ainult selle tulemuseks puidupõhine mudel, vaid ka märkimisväärne kokkutõmbumine võrreldes võimendamisega. See kokkutõmbumine on tingitud liikumisfunktsiooni juurutamisest kiirendusparameetriga, võimatute radade kõrvaldamisega õppeprotsessi ajal ja koolitusejärgse pügamise meetodist, mis ei muuda mudeli täpsust nagu on kirjeldatud lisamaterjalides.

Kui sügav MediBoost puu on kasvanud nt 15 sõlme sügavus iga haru juuressaab kõiki harusid, mis ei muuda oma vanemate sõlmede klassifikatsiooni märki, kärpida ilma täpsuse kadumiseta. Seda pügamismeetodit on kasutatud joonisel fig. Kõikidel juhtudel näitavad meie tulemused, et treeningvead vähenevad, kui kiirendusparameeter suureneb, samas kui katse viga jääb samaks või väheneb. Need tulemused näitavad, et tulemuseks oleva MediBoost puidu jõudlus on suhteliselt tundlik kiirenduse parameetri väikeste muutuste suhtes, võimaldades seda tõhusalt häälestada, et vähendada puidu suurust parema tõlgendatavuse saavutamiseks, millel on minimaalne mõju täpsusele.

Lõpuks, selleks, et näidata MediBoosti stabiilsust, viidi läbi permutatsioonikatse, kus märgised olid juhuslikult permuteeritud korda ja tõenäosus saada parem AUC kui algoritmil, mis arvutati kõigi algoritmide jaoks, koos permuteeritud AUC keskmise väärtuse ja standardhälbega.

Need andmed on esitatud tabelis S6. Nagu on näha, on kõik algoritmid sarnased. Kõigil juhtudel väheneb treeningviga, kui kiirendusparameeter suureneb algoritmi lähenemise kiirendaminesamas kui testimise viga paraneb või jääb samaks. Täissuuruses pilt Arutelu Traditsioonilised otsustuspuud teostavad ennustuse saamiseks rekursiivset jaotust. Puu igas sõlmes jagatakse täheldatud andmed täiendavalt nii, et kui puu läheb kaugemale, on igal harul vähem ja vähem tähelepanekuid, nagu on kujutatud joonisel 1.

See piirab tugevalt puude võimalikku sügavust kui numbrit olemasolevate vaatluste puhul väheneb tavaliselt eksponentsiaalselt puude sügavus. Selles "ahne otsingus" andmete partitsioonide vahel võib puuduse määramine vähendada ebatäpsete oksadega seotud paari esimestel sõlmedel saadud tulemust.