Liigu sisu juurde

Hooneühistu lõpetamine Hooneühistu lõpetamiseks on vaja kõigi hooneühistu liikmete nõusolekut. Nimekirja pidamise korra kehtestab justiitsminister. Selleks esitab huvitatud isik notarile seadusega sätestatud omandiõigust tõendavad dokumendid. Hooneühistu liikmesuse lõppemisele ei kohaldata tulundusühistuseaduse §-des 16, 20—24 ja 33 sätestatut. Liikmesuse võõrandamine 1 Tehing, millega kohustutakse omandama või võõrandama liikmesust, peab olema notariaalselt tõestatud. Seetõttu tekkinud kahju tuleb liikmele hüvitada; 4 tasuma liikmemaksu käesoleva seaduse §-s 13 kindlaksmääratud ulatuses.

Algus[ muuda muuda lähteteksti ] Hiljemalt Projkti disaini- ja insenerikeskuse põhiliseks asukohaks sai Moskva, millele lisaks on üks keskus veel Shanghais [3]. Plaanide kohaselt disainivad, arendavad ja toodavad Venemaa partnerid komposiitmaterjalidest tiivad [3]nende juhtpinnad ning mootorite kinnitused ning Hiina partnerid vastutavad kere, vertikaal- ja horisontaalstabilisaatorite ning tiibade kinnituskohtade eest [6].

Liikmete suuruse ja kuju

Lennukid monteeritakse kokku Shanghais [6]. Probleemid[ muuda muuda lähteteksti ] Lennuki esmalend pidi algsete plaanide kohaselt toimuma Kogu programmi toimumise vältel on esinenud probleeme koostöös, vastutusalade jagamises ja kokkulepetes projekti intellektuaalse vara üle [8]mis on pannud venima tarnijate lõpliku valiku [9].

Liikmete suuruse ja kuju

Samuti on tekitanud segadust mootorite valikus kahe tootjariigi halvenenud suhted Ameerika Ühendriikidega. Algse plaani järgi pidi mootorid tarnima kas General Electric või Rolls-Royce, kuid USA esitatud sanktsioonid on muutnud selle teostamise keeruliseks [6]. Hiina plaani järgi oleks kõikide Hiinas müüdud lennukite tulu saanud endale Hiina ning Venemaa oleks saanud Venemaal ja kolmandates riikides müüdud lennukite tulu.

Liikmete suuruse ja kuju

Venemaale selline ettepanek ei sobinud, sest prognooside kohaselt on Hiinas turupotentsiaal lennukile, kuid Venemaal vaid 50— lennukile. Planeeritud on kolm eri konfiguratsioonidega varianti: põhiversioonlühendatud ning pikendatud versioon [11]. Kolme variandi mahutavused ja lennuulatused leiab järgnevast tabelist.

Liikmete suuruse ja kuju