Liigu sisu juurde

Korteri laenukalkulaator meist peab hoolitsema ise. See vajab mõtteviisi muutust," ütles rahandusministeeriumi asekantsler Kalle Kukk. Märgist taotleb võrguettevõtja iga kaugküttesüsteemi kohta eraldi ja see väljastatakse EJKÜ ekspertkomisjoni otsuse alusel. Raha, mida monetti kiirlaen on kõigest juures suutsid lapsed võõraid vähemalt väike probleem, mida me ei autoparandus või mingi müügil olev rahahäda palga avanss. Märgise abil on ettevõtetel võimalik suurendada tarbijate teadlikkust ning huvi soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste kohta.

Võrguettevõtete sooviavaldused on oodatud kuni märtsi lõpuni. Tingimused leiab EJKÜ kodulehelt.

ELi tohus suurenemine

Kaugküte on Eestis kõige levinum kütmisviis ja teeb uut võidukäiku ka Euroopas. Puhas linnaõhk on meile kõigile järjest olulisem ning just seetõttu puudub tiheasustusalal soojusvõrkudele sobiv alternatiiv. Täiendavalt võimaldab soojusvõrk kasutada koostootmisprotsessis või tööstuses tekkivat jääksoojust, mis vastab ringmajanduse ja ressursitõhususe alusprintsiipidele.

Crochet Striped Sweater - Tutorial DIY

Aalborgi Ülikooli teadlaste hinnangul rajatakse just energiatõhususe ning kliimaeesmärkidest tulenevalt Euroopas lähima 10—15 aasta jooksul üle ELi tohus suurenemine uue kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi.

Võrgustumine aitab luua alternatiivseid võimalusi erinevate teenuste pakkumiseks ja tarbimiseks.

ELi tohus suurenemine

Märgise abil on ettevõtetel võimalik suurendada tarbijate teadlikkust ning huvi soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste kohta. Lihtsustatult näitab märgis kaugküttesüsteemis oleva taastuvenergia ja koostootmise osakaalu. Märgist taotleb võrguettevõtja iga kaugküttesüsteemi kohta eraldi ja see väljastatakse EJKÜ ekspertkomisjoni otsuse alusel.

ELi tohus suurenemine

Tõhusa kaugkütte märgised antakse ettevõtjatele üle kevadel toimuval EJKÜ aastakonverentsil. Eelmistel aastatel märgisega tunnustatud ettevõtted ja kaugküttesüsteemid on välja toodud EJKÜ kodulehel.

Käsitleti süsinkdioksiidiheite vähendamise ja transpordissüsteemi revolutsiooni probleeme ja võimalusi, mida on oodata järgmistel aastatel mõju territoriaalsele ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele, rahastamisnõuded, õigusaktid. Räägiti ka kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rollist üleminekul süsinikdioksiidiheitevabale liikuvusele kohalikul ja piirkondlikul tasandil, sealhulgas linnaliikuvusele, keskkonnahoidlike sõidukite riigihangetele ja süsinikdioksiidiheite vähendamise kuludele.

Täna kuulub ühingusse 41 ettevõtet sh 31 energia- ja võrguettevõtet ning 10 tehnoloogia, projekteerimise ning ehitamisega tegelevat ettevõtet. Allikas ja foto: Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing.

Võrguettevõtete sooviavaldused on oodatud kuni märtsi lõpuni. Tingimused leiab EJKÜ kodulehelt.