Liigu sisu juurde

Seetõttu järeldati sellised katsed. Sõiduki pildistamisel jälgige palun alltoodud nõudeid: Sõiduk peab pildistamise hetkel olema puhas Fotod tuleb teha päevasel ajal ning hästi valgustatud kohas Fotod peavad olema tehtud kindlustuslepingu sõlmimise kuupäeval Fotod peavad olema selged ning fokusseeritud Fotografeerimise kuupäev peab olema pildifaili andmestikust tuvastatav Pildifail peab olema töötlemata kujul ning originaalformaadis Ühe pildifaili suurus ei tohi olla alla 1 MB Piltide saatmise veebivorm asub e-Salvas. Elamisluba väljastatakse neile ainult selle põhjal ja üheks aastaks. Katsed viidi läbi Ameerika Ühendriikides, Venemaal ja isegi Aasia mandril.

Riigikogu hoone.

Fotoliikmetele Kesksuurus

Pensionideks eraldatud summa kasvab eelmise aastaga võrreldes euro võrra ning kasv on seotud pensionäride arvu suurenemisega, lisatakse samas. Vällingu sõnul läheb Vanaduspensioni suurus sõltub koosseisus oldud ajast.

Fotoliikmetele Kesksuurus

Kui pensionisaaja on olnud parlamendis kolm aastat, siis on pensioni suurus 40 protsenti kehtivast riigikogu liikme ametipalgast, kui kuus aastat, siis on 60 protsenti kehtivast riigikogu liikme ametipalgast.

Riigikogu liikme kehtiv ametipalk on ,40 eurot, sellest 40 protsenti on ,56 eurot ja 75 protsenti on ,05 eurot. Parlamendipensioni määramine ja maksmine toimub sotsiaalkindlustusameti kaudu alates 1.

Fotoliikmetele Kesksuurus

Parlamendipensioni makstakse riigieelarvest. Riigikogu kaotas pensioniõiguse oma liikmetele alates X koosseisust.

Fotoliikmetele Kesksuurus

Viimane parlamendiliikme vanaduspensionile õigust omav isik jõuab rahvusringhäälingu andmetel üldisesse vanaduspensioni ikka Parlamendiliikme vanaduspensioni ei maksta inimestele, kes Fotoliikmetele Kesksuurus samal ajal riigikogu liikmena, vabariigi presidendina, valitsuse liikmena, riigikohtu esimehena või liikmena, kohtunikuna, kaitseväe juhatajana, õiguskantslerina, riigikontrolörina, Eesti Panga presidendina või Euroopa Parlamendi liikmena.