Liigu sisu juurde

Ene Ergma. Nõuded teenust vahetult osutavale isikule 1 Teenust vahetult osutav isik peab vastama järgmistele nõuetele: 1 tal on vajalikud isiksuseomadused tööks naistevastase vägivalla ohvrite ja nende lastega; 2 tal ei ole karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mis võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise või vara; 3 tal ei ole sõltuvust alkoholist ega narkootilistest või psühhotroopsetest ainetest. Lastega töötamise piirang 1 Lastega töötava isikuna, sealhulgas lastekaitsetöötajana, ei tohi tegutseda isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku §-s —, —, , või — sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi. Suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimine 1 Inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest, ära kasutades kannatanu sõltuvust süüdlasest, kui puudub käesoleva seadustiku §-s sätestatud vägivald või seisund, milles inimene ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, — karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega. Lapse vanus 1 Käesolev seadus peab lapseks kuni aastasi inimesi.

Seksuaalse seaduse liikme suuruse moju

Это был пережиток времен, когда большинство роботов передвигалось на колесах, и ступени являлись для них непреодолимым барьером. Лестница оказалась очень короткой и закончилась у дверей, автоматически открывшихся с приближением Элвина.

Он вошел в маленькую комнату, подобную той, что унесла его вниз по шахте под Гробницей Ярлана Зея.

Seksuaalse seaduse liikme suuruse moju