Liigu sisu juurde

Tln: Valgus. Laiemad sõrmused tunduvad sõrmed väiksemad, mistõttu võiks need valida pigem tavapärasest pool või väga massiivse sõrmuse puhul terve suuruse suuremad. Laaneots, R. Viga δ.

Mõõtemääramatuse allikad[ muuda muuda lähteteksti ] Mõõtemääramatuse hindamisel lähtutakse eelkõige sellest, et mõõtetulemus mõõtepiirides on mõõtesuuruse parim hinnang [1].

Mis on selle suuruse suurus Vaata harjutusi liikmete video suurendamiseks

Mõõtemääramatuse hindamisel peab arvesse võtma kõik mõõtetulemust iseloomustavad komponendid. Määramatuse komponente võidakse jaotada juhuslikeks ja süstemaatilisteks, kuid selline jaotus pole selgepiiriline. Juhuslik viga võib muutuda süstemaatiliseks, seega selguse mõttes on eelistatum jaotada määramatuse hindamise meetodeid, mitte komponente.

Mis on selle suuruse suurus Kuidas liikme suurus soltub

Mõõtetulemust mõjutav komponent, mis on väljaselgitamata, annab oma panuse veasse. Seetõttu ka pärast tuntud süstemaatiliste hälvete kõrvaldamist esineb mõõtemääramatus. Mõõtemääramatuse allikateks on: mõõtesuuruse ebatäpne määratlemine, näiteks etalonvihi kalibreerimisel esitamata andmed etaloni materjali kohta; mõõtesuuruse määratluse puudulik arvesse võtmine, näiteks mõne parameetri eiramine; mitteesinduslik mõõteobjekt; mõõtmist läbiviiva isiku puudulikud teadmised keskkonna mõjust mõõdetavale parameetrile; vea tegemine mõõteriista näidu lugemisel; mõõteriista piiratud lahutusvõime või reageerimislävi; mõõtemudelisse arvestsatud ebatäpsed väärtused, näiteks välistest allikatest pärinevate konstantide ebatäpsed väärtused; näiliselt samades tingimustes tehtud mõõtmiste mõõtetulemuste erinevus.

Mis on selle suuruse suurus Suurenenud liikme harjutused toesti

Määramatuse allikaid on isegi rohkem ja nad võivad olla omakorda üksteisest sõltuvad. Viga δ.