Liigu sisu juurde

Kaitseväekohustuse võtmine on tõsine otsus ja kohustus kogu eluks, seega tasub ajateenistusse asumist kaaluda naistel, kes näevad kaitseväeteenistuses kutsumust ja tulevast elukutset. Tõendi ajateenistusse asumise aja kohta annab kutsealusele Kaitseressursside Amet. Tõendi ajateenistusse asumise aja kohta annab kutsealusele Kaitseressursside Amet. See tähendab, et kõikidel üksustel ja väeosadel on oma spetsiifika ja erialad, mida saab õppida vaid seal teenides.

Naisena ajateenistusse?

Ajateenistus

Kaitseväekohustuse võtmine on tõsine otsus ja kohustus kogu eluks, seega tasub ajateenistusse asumist kaaluda naistel, kes näevad kaitseväeteenistuses kutsumust ja tulevast elukutset. Väljaõpe ajateenistuses toimub naistel ja meestel ühtsetel alustel ning erinevusi ei ole erinevad vaid kehalise võimekuse kontrolltesti normid.

Alustuseks läbitakse kõigis väeosades ühtsetel alustel sõduri baaskursus SBKet anda ajateenijatele jalaväelase algteadmised. SBK käigus omandavad ajateenijad seitsme nädala jooksul üksikvõitleja põhioskused — õpivad tundma teenistusrelva, orienteeruma maastikul, tegutsema väliharjutustel ning omandavad esmaabivõtteid, teadmisi kaitseväelisest käitumisest ning kaitseväeteenistust reguleerivatest õigusaktidest. Seejärel algab erialaõpe. Kõikides kaitseväe väeosades on võimalik standardselt omandada järgmisi erialasid: juhtimine: jaoülema, reservrühmaülema ja kompaniiülema abi kvalifikatsioon parameedik: rühma, kompanii ja vanemparameedik mootorsõiduki juhtimine: C- D- ja E-kategooria juhiload ametikohast olenevalt side: raadio- ja traatside spetsialist tagala eriala: mehaanik, väliköögispetsialist Teiste erialade väljaõppes keskendub iga väeosa erialadele, mis tagavad väeosa ülesannete ja eesmärkide täitmise. See tähendab, et kõikidel üksustel ja väeosadel on oma spetsiifika ja erialad, mida saab õppida vaid seal teenides.

Tagatised ajateenistuses Igakuine toetus. Toetuse suurus on kõikidel ajateenijatel sama kuni ametikohale määramiseni, edaspidi oleneb toetuse suurus ajateenija ametikohast. Kõrgendatud toetust makstakse alates üheksandast ajateenistuses viibimise kuust.

Ajateenija lapse toetus. Ajateenija lapsel on õigus ajateenija lapse toetusele. Toetust tuleb taotleda sotsiaalkindlustusametist.

Vaata lähemat infot sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Ajateenistuse ajaks säilib ajateenija töö- või teenistuskoht.

Ajateenistusse kutsumise tõttu ei ole tööandjal õigust kutsealusega töösuhet lõpetada. Tõendi ajateenistusse asumise aja kohta annab Kaitseressursside Amet. Ajateenistus kestab 11 kuud, kui ajateenija: läbib ajateenistuse mereväes; läbib ajateenistuses allohvitseri, sõjaväepolitseialase või side- või infotehnoloogiaalase väljaõppe; omandab ajateenistuses mootorsõiduki juhtimise õiguse või täidab mootorsõidukijuhi ülesandeid.

Naisena ajateenistusse? Kaitseväekohustuse võtmine on tõsine otsus ja kohustus kogu eluks, seega tasub ajateenistusse asumist kaaluda naistel, kes näevad kaitseväeteenistuses kutsumust ja tulevast elukutset.

Ajateenistus

Väljaõpe ajateenistuses toimub naistel ja meestel ühtsetel alustel ning erinevusi ei ole erinevad vaid kehalise võimekuse kontrolltesti normid. Tagatised ajateenistuses Igakuine toetus.

Да, знаете, я и на этот раз прибыл сюда точно так же, как и тогда,-- ответил Олвин, не в силах удержаться от соблазна немного повеселиться за их Двое сенаторов не отрывали глаз от третьего, который развел руками в полном отчаянии, непонимании и беспомощности. Тот самый молодой человек, который заговорил с Олвином, снова встрепенулся: -- И вы не встретили. никаких. м-м. трудностей.

Toetuse suurus on kõikidel ajateenijatel sama kuni ametikohale määramiseni, edaspidi oleneb toetuse suurus ajateenija ametikohast. Kõrgendatud toetust makstakse alates üheksandast ajateenistuses viibimise kuust.

Ajateenija lapse toetus.

Ajateenija lapsel on õigus ajateenija lapse toetusele. Toetust tuleb taotleda sotsiaalkindlustusametist. Vaata lähemat infot sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Ajateenistuse ajaks säilib ajateenija töö- või teenistuskoht. Ajateenistusse kutsumise tõttu ei ole tööandjal õigust kutsealusega töösuhet lõpetada.