Liigu sisu juurde

Nii on nt Lääne uuspaganlikest liikumistest kirjutades ei saa mööda minna ka Põhjala paganlusest, odinismist e Asatru rühmitustest, mis toetuvad Põhja-Euroopa ja Skandinaavia pärimusele. Vana kahju suguelundite ja nende armi muutused: Kahjustuse ja vagiina kahjustused vaheajad ; Emaka kahjustus.

CAW õpetus keskendub sarnaselt Wiccale Jumalannale Goddesskeda loetakse kõikide maailma usundite naisjumaluste algkehastuseks, ning meesalget esindavale Sarvilisele Jumalale Horned God.

Samuti on õpetusse kaasatud nn Gaia hüpotees: à la me kõik oleme oma eksistentsi eest tänu võlgu Maaemale Mother Earthkelle suurus avaldub ka igas elavas rakus. Kirikul on liikmesorganisatsioonid mitmes riigis USA, Kanada, Austraalia ning hästiorganiseeritud hierarhiline struktuur.

Odanism liikme suuruse kohta

CAW on kaasatud tänapäevastesse ühiskondlikesse liikumistesse mitmete allorganisatsioonide vahendusel, mis keskenduvad eri valdkondadele ökoloogiline haru, uurimiskeskus, pedagoogiline keskus. Kirikul on ajakiri Green Egg, pühapaik Annwfn - 55 aakri suurune metsane ala Lääne-Californias, kus toimuvad kiriku riitused ja ühised toimingud. CAW on tüüpiline näide uus-usundist, mis lähtub erinevatest allikatest ning "kombineerib mitmete kultuuride arhetüüpe muude müstiliste ja spirituaalsete distsipliinidega" G'Zell Liikumine on samas väga tänapäevane, sest kiriku õpetus Kuidas suurendada peenise labimoodust suunatud ak tuaalsetele, kogu inimkonnaga seotud probleemidele, nagu loodushoid, tehnitseerumine, seksism, pakkudes välja alternatiive nende lahendamiseks.

CAW-i ideoloogias on mitmeid tunnusjooni mõisteaparaat, ökoloogiline hoiak, feminism, huvi eri algupära usundite vastumis on ühised New Age liikumise doktriiniga. Alternatiivi pakkumine kristlusele, aga ka muudele kõrgreligioonidele, on üks uuspaganlikele liikumistele iseloomulik aspekt.

CAW, nii nagu ka mitmed Wicca voolud on tugevalt feministliku suunitlusega: Jumalanna Goddess ja Maaema Gaia kultus vastandub suuresti muudele "maskuliinsetele", taevasse suunatud kõrgreligioonidele nagu kristlus, islam ja judaism.

Üks kaasaegseid definitsioone määratlebki uuspaganlust kui "Maa usku" Earth religionmille järgi kultuses osaleja eesmärgiks on saavutada "harmoonia Maa ja kogu elavaga", vastandudes nii käsitlusele, mille järgi maa on vaid objekt alistamiseks ja kasutamiseks vt COG Paljud uuspaganlikud rühmitused vastandavad end newage'likele usunditele, rõhutades vajadust põhineda ühel kindlal traditsioonil erinevalt New Age'st, milles vabalt kombineeritakse eri päritoluga usundite elemente ning tulemuseks on kvasiusund, mis ei sarnane liialt ühelegi aluseks võetud usunditest.

Siiski on ilmne, et Odanism liikme suuruse kohta uuspaganluse kui ka New Age'i puhul on nende liikumiste kujunemine toimunud kui mitte koos, siis vähemalt paralleelselt, teineteist täiendades ning seeläbi ka arendades.

Odanism liikme suuruse kohta

Ingliskeelses kultuuriruumis on mitmeid uuspaganlikke voole, mis lähtuvad n-ö autentsest traditsioonist, toetudes hästidokumenteeritud muistsele usundile. Tavaliselt tunnevad need inimesed siirast huvi oma või mõne muu rahva pärimuse vastu. Adutakse, et muistsete usundite järjepidevus Kuidas Zoom liige kodus laius küll olla katkenud, kuid tänapäevased teadmised neist kultuuridest lubavad algse usundi rekonstrueerida ning tänapäevasesse kultuurikeskkonda introdutseerida.

Olles osaks suuremast uuspaganlikust oikumeenist eristavad sellised rühmitused end tavaliselt selgelt eespool mainitud kombineeritud uuspaganlikest rühmitustest.

Muistse keldi usundi tänapäevast taaselustatud versiooni tuntakse kui druidismi, mis on tuletatud muinaskeldi preestrinimetusest druid ning druiidideks nimetavad end ka liikumises osalejad. Druiidide pärimust püüdsid taaselustada juba inglise vabamüürlaste vennaskonnad vt eespoolkuid nn "romantilisest" taaselustamislainest on paljud praegused druiidide rühmitused selgelt distantseerunud.

Viimased peavad väga oluliseks head ajaloo-tundmist, õpetuses püütakse välistada kõik ebateaduslikud ja fantaasial põhinevad eksiarvamused druiidide ja keldi pärimuse kohta üleüldse. Druidismi pooldajate järgi on see usund sobilikum Lääne-Euroopa tingimustesse kui kristlus, mis on pärit ida poolt. Druidism väljendab ka kunagiste briti väljarändajate identiteediotsinguid, sest Ameerika druiidide kirjutistes rõhutatakse sageli oma keldi algupära. Druiidid toonitavad seeläbi ka enam sidet esivanematega, austav suhe loodusesse on sellele veel lisaks.

Ka druidism on polüteistlik - kultus on suunatud jumalatele, mis on teada iiri, gaeli ja Wales'i mütoloogiatest. Druiidid viivad läbi oma rituaale muistsetes pühapaikades. Alates ndatest ongi druiidid Inglismaal enam avalikkuse huviorbiidis seoses suvise pööripäeva tähistamisega Stonehenge'is, millest hakkasid osa võtma ka hipid ja newagetraveller'id vt Longman Entsüklopeedia ja mõne juhusliku artikli põhjal näib, et Inglismaal vaadatakse druiidide peale skeptilisemalt kui Ameerikas, kus tavapärasest kõrvalekallete suhtes ollakse tolerantsemad kui konservatiivses Vanas Maailmas.

Lääne uuspaganlikest liikumistest kirjutades ei saa mööda minna ka Põhjala paganlusest, odinismist e Asatru rühmitustest, mis toetuvad Põhja-Euroopa ja Skandinaavia pärimusele.

Nimetus on tuletatud islandi keelest ning tähendab 'aasile ustav' nii nimetasid Asatru rühmitused on kõige enam levinud taas Ameerika Ühendriikides ning Kanadas, samuti Inglismaal, Uus-Meremaal ning Skandinaaviamaades. Üldisem tendents näib osutavat seda, et Skandinaavias on küll rohkesti inimesi, kes on huvitatud otseste esivanemate, viikingite pärimusest ning ajaloost, kuid vastavad religioossed ühendused pole laiemalt tuntud. Ka Ameerika Asatru võtmefiguurid kasvasid välja Wicca rühmitustest.

Esimesi suurorganisatsioone oli ndatel loodud Asatru Free Assembly, Odanism liikme suuruse kohta ndate lõpus hargnes mitmeks traditsiooniliseks ning uuenduslikuks haruks vt AFAROT Asatru rühmad ongi suure iseseisvusega ning leidub rohkesti eri suundumusi eri moel tutvustavaid WWW-kodulehekülgi. Sarnaselt ortodokssele druidismile, toetuvad asatrulased õpetuses "puhtale" muinas-põhja pärimusele, mille kohta ammutatakse teadmisi akadeemilistest uuringutest ning Põhjala "pühadest tekstidest" - Eddadest, saagadest jms, mis tendentsina on iseloomulik kõigile minevikku idealiseerivatele uuspaganlikele rühmitustele.

Seega lähtuvad asatrulased selgelt dokumenteeritud muistsest usundist, samuti pole asatrulaste jaoks võrreldes wiccalastega nii suure tähtsusega rituaalne maagia.

Odanism liikme suuruse kohta tunnussümboliks on Thori vasar Mjöllnir.

Illimar P.

Lisaks veel tõsiasi, et nii mõnigi uuspaganlik organisatsioon on asutatud loomislustist või siis selgelt liba- või kontrarühmitustena, et seista vastu nt kohustuslikule koolikristlusele. Kuigi paljud rühmitused tutvustavad uuspaganlust kui üht kiiremini populaarsust võitvat usundivormi tänapäeva Lääne ühiskonnas, pole ta siiski üheselt tunnistatud võrdväärseks kõrgreligioonidega ning laiem üldsus saab informatsiooni uuspaganluse kohta peamiselt kollaka varjundiga nädalalehtede ja brozhüüride veergudelt.

Kommentaarid 1. Enne Teist maailmasõda leidis paganlik mõte laiema kõlapinna fashistlikes ideoloogiates, kus antiigi ja muistsete germaanlaste vaimuväärtused rakendati toetama "valge rassi" ülimuslikkuse ideed - "indoeuroopa traditsiooni ürgsete põhjamaiste vormide otsimine oli Saksa natsionaalsotsialismi aluseid" Udam Fashistlike diktatuuride ideoloogiaid on mõjutanud kindlasti Fr. Nietzsche kristlusekriitika; paganlikku ideestikku edendas suuresti J. Evola traditsioonilisuse filosoofia vt StadnikovUdam Kolmanda Reich'i kokkuvarisemise järel oli germaani paganliku mõtte kultiveerimine ning sümbolite kasutamine saksa kultuuriruumis mõnda aega avalikkuses tabuteemaks, viimastel kümnenditel on need aga taas uut hoogu juurde saanud Euroopa parempoolses ideoloogias.

Need jõudsid lugejateni Murray raamatu The Witch Cult in Western Europe Oxford University Press, ; uustrükk ja tema poolt Encyclopaedia Britannica'sse kirjutatud nõidumise artikli vahendusel, mida trükiti mitmes järjestikuses entsüklopeedia väljaandes. Murray teooriad ja metoodika said akadeemilistes ringkondades terava kriitika osaliseks, kuid tekitasid siiski elavat huvi mainitud valdkonna vastu Noidat Sõna seostatakse muinasinglise sõnaga, mis tähendas naissoost nõida indoeuroopa juursõnad wic ja weik; Noidat Coven on 'nõidade koosolek' The New Collins Lääne uuspaganlust uurinud antropoloogide Tanya Luhrmanni ja Margot Adleri järgi on osa uuspaganluse juurde jõudnud inimesi enne suurt huvi tundnud science fiction'i ja muu fantastikakirjanduse vastu nt J.

Tolkieni, Ursula K. Odanism liikme suuruse kohta ja Margot Zimmer Bradley teosed ning osa wiccalastest peab teadusfantastikat eriliseks usulise kirjanduse liigiks Noidat New Age liikumine sai alguse ndate lõpus nn Bostoni makrobiootilises kommuunis Melton Peagi levis liikumine üle kogu Ühendriikide ning ka Euroopasse.

🟢 SENSEI OÜ () - Ülevaade @ eestiautogaas.ee

Sellest ajast saadik on ta endasse sulatanud mitmeid uusi ja vanu religioosseid rühmitusi Laqueur Andmeid õnnestus leida vaid Islandi kohta, kus luuletaja Sveinbjorn Beinteinssoni eestvõttel tunnistati Asatru kogudust Ásatráarfélagið ametliku usuühendusena Vt eespool märkus 1.

Põneva seltskonna moodustavad ka kreeka-rooma pärimusele toetuvad hellenite rühmitused nii Kreekas kui ka Ameerika Ühendriikides vt nt Shawn Raamat ilmusuustrükk Hea näide on jaanuaris Postimees Extras ilmunud "nupuke" Briti nõidade ülempreestrinnast Sandie Jeffery nõiub usuvabaduse nimel.

Periseeri tugevad hematoomid, pehmete kudede purunemine ja vulva verevalumid leitakse kohaletoimetamise ajal. Selle aja jooksul ei tunne naine midagi, välja arvatud tõsine valu, mis on põhjustatud loote liikumisest. On võimalik kindlaks määrata tupe ja emakakaela verevalumid juba pärast sünniaega. Ülevaatus toimub ainult väliselt. Kuna vigastuste põhjus selles olukorras on arusaadav, ei ole vaja täiendavat diagnostika.

Vigastuse käigus saadud jalge haavad vajavad hoolikat uuringut. On vaja välistada pärasoole ja luu struktuuride kahjustusi. Sellistel juhtudel on rikkalik verejooks, talumatu valud iseloomulikud.

Esmaabi Ravi on võimalik ainult vigastuste tingimustes. Kõrvad tüdrukud võivad tunduda mitte-ohtlikud, kuid kahju tagajärjed on täis günekoloogiliste häiretega. Abi kodumajapidamiste vigastustega on muljumus ja rahu kohale külm. Külm ei kohaldata rohkem kui 2 tundi, jättes jää minutit. Kui veres ilmub, ravitakse haava mitteosalise antiseptilise antiseptilise - kloorhekaadiiniga, "siirismiini".

Kodus ravi läbiviimise keerukus on kahjustuse lokaliseerimine. Kui avatud haava on olemas, kuid selle nakkuse tõenäosus on soole tühjendamise ajal kõrge või urineerimise ajal kõrge. Diagnoosimine ja ravi Patsiendid jalgevigastused ei ole haiglate sagedased külalised, vaid suguelundite verevalumid vastavad ja vajavad suuremat tähelepanu.

Ravi määrab verevalumi spetsiifikadega. Enamasti esineb naiste kahjustus seksuaalvahekorra ajal ja üldises tegevuses ebaviisakuse tõttu. Esimesel juhul on piisav, et saada günekoloogi konsulteerimist teisel - minna läbi asjakohase ravi: murdumise katkestamine, Odanism liikme suuruse kohta ja kergevastane ravi, vulva ja perireum antiseptilise ravi.

Esimese päeva hematoomi vastu, andke vitamiinid K ja P, kaltsiumkloriid. Torn kangad on õmmeldud, antibiootikumid on ette nähtud. Kui võõrkeha tuvastatakse, eemaldatakse see kirurgiliselt. Taastamine pärast emakakaela purunemist ja kahjustamist on pikk. Määrake "seksuaalne" rahu, mis võib kesta kuni mitu kuud.

Kõrvad lastel vajab suuremat tähelepanu. Kui peamised sümptomid tulevad välja, kontrollige kontrolli diagnostika. Varjatud kahju kõrvaldamiseks on soovitatav teha kõhu ultraheli.

Lapsed, kes täheldati pärast kahju arst, tekivad tüsistused äärmiselt harva. Kerge kahju jääb lapsele avastamata. Sel juhul võtavad nad ootavad taktikaid ja ei tee konkreetset ravi. Tüsistused ja tagajärjed Kui hematoom ei tule kokku, on aneemia. See on üks vigastuste esinemissagedust, sest praak ja suguelundid ei ole ravi liiga mugavad. Akuutse aneemia puhul ilmneb hematoom, verehüüvete eemaldatakse, haava äravoolu. Õõnsus õmmeldakse tihedalt ja infektsiooni korral jäetakse äravoolutoru ravimi hilisema kasutuselevõtu ja GNOI plii kasutuselevõtu jaoks.

Probleemid tekivad vanglas pöördudes arsti poole.

Odanism liikme suuruse kohta

Kohe pärast kahju, ohvrid eelistavad istuda, kuid see oli selle aja jooksul, et ta vajab arstiabi. Kui oli pausi pehmete kudede kahjustusi laevade ja ulatusliku hematoomi, see on võimatu aeglustada visiidil haiglasse. Kui on vaja suurt seksuaalset huule, siis on vaja õmmelda, vastasel juhul on karmistamine ebaühtlane, armid ja armid jäävad.

Kõik juhtub, kui mitte õigeaegselt arsti poole pöörduge. Samuti on endiselt suur infektsioonirisk. Ohvert saab pakkuda kursuse teraapia antibiootikumide ja pro-pilobneetilise raviga, kui kirurgiliste manipulatsioonide või patoloogilise kohaletoimetamise ajal saadi vigastused. Naiste sünnituse jälgimine toimub kauem. Oluline on säilitada genitaalide elundite funktsioone ja vältida tüsistusi, mis võivad kaasa tuua probleeme kontseptsiooniga ja lapsega tulevikus.

Odanism liikme suuruse kohta

Lugupeetud lugejad saidi 1medhelp, kui teil on küsimusi selle teema - me oleme hea meel neile vastata. Jäta oma tagasiside, kommentaarid, jagada lugusid nagu te kogenud sarnase vigastuse ja edukalt toimetuleku tagajärgedega! Teie elu kogemus võib olla kasulik teistele lugejatele.

Väliste suguelundite ja tupe kahjustamine

Kuidas liigitada naissoost suguelundite traumaatilised kahjustused? Värsked vigastused ja suguelundite kahjustused: Värske kahju sõltub seksuaalvahekorrast; Vigastused, mida rakendatakse objektide ja tulirelvade lõikamise ja õmblusega; Põleb.

Vana kahju suguelundite ja nende armi muutused: Kahjustuse ja vagiina kahjustused vaheajad ; Emaka kahjustus. Uriini ja soolestiku fistula. Millised on kõige sagedasemad kaebused, kui võõrkehad tabasid? Kõige sagedasemad kaebused on valu, segatud tavaliselt vaikneverejooks.

Millistel tingimustel võivad võõrkehad tupe sattuda? Välismaised asutused saavad tupe tupe järgmistel juhtudel: Haigete arstiabi andmisel emaka rõivitõustajad, marli ja puuvillase tampoonid ; Rasestumisvastaste vahendite kasutamisel - meeste ja naiste kondoomid; Kui sisestati tupe, erinevad esemed, et katkestada rasedus, masturbatsioon jne.

Odanism liikme suuruse kohta

Kuidas võõrkehade tunnustamine tupe? Tunnustamine võõrkehade tupe põhineb günekoloogilisel uurimisel abiga peeglid, samuti sõrme uuring ja ei kujuta endast raskusi. Millised on ravi aluspõhimõtted? Ravi on eemaldada võõrkeha, kaaliumpermanganaadi nõrga kompenseeriva düsfunktsiooni määramine 1: või muu antiseptikumide.

Millal esinevad värsked vigastused ja suguelundite kahjustusi kõige sagedamini? Värsked vigastused ja suguelundite kahjustused genitaalorganitele esinevad kõige sagedamini sünnituse või kunstliku abordi tootmise ajal, nii et nad on sünnitusabi all, kuid kuseteede asutused võivad seksuaalvahekorra ajal kahjustada, günekoloogilisi toiminguid joonis Joonis fig.

Emaka perforatsioon: a-curant; B - Kui sissejuhatus IMK Milline on neitsi splava kahju nimi esimesel seksuaalsel vahetus? Virgin Splava kahjustus, reeglina esimesel seksuaalvahekorras - defloratsioon Defloratio. Sellisel juhul on Neitsi Splava servade lüngad madalad ja kaasas väike verejooks. Millised on selle patoloogilise pausi põhjused? Mõnikord on esimene seksuaalvahekorras, Virgin Splava lõhe oma alusele ja kaasneb rikkalik verejooks.

Sellise patoloogilise rebendi põhjused on splase liigne tugevus jäikusgenitaalsete medratsioone, suguelundite vähene areng, samuti liigne füüsiline mõju ebaviisakuse ja vägivallaga.