Liigu sisu juurde

Ameerika näitekirjanik John Guare kirjutas Vastus on jah, kuid mõju sõltub sellest, millisele tulemusele keskendutakse. Psühholoogiliselt on inimestel kalduvus elada oma väikestes mullides, mida sageli esindavad perekonnad või kogukonnad. Võttes arvesse minu varasemat tööd Euroopa küsimustes, nimetati mind hiljuti Prantsusmaa ja Saksamaa valitsuse poolt Aacheni lepingu alusel asutatud Prantsuse-Saksa majandusekspertide nõukogu liikmeks ja valiti selle kaasesimeheks. Juhatuse liikme kohustuse rikkumine peab seejuures olema süüline.

Märts — november Finantsmajanduse professor W3õigus- juhtimis- ja majandusteaduskond, Johannes Gutenbergi ülikool Mainzis Aprill — veebruar Finantsmajanduse professor W2õigus- juhtimis- ja majandusteaduskond, Johannes Gutenbergi ülikool Mainzis Mai — august Bonnis asuva Max Plancki ühishüvede alaste uuringute instituudi vanemteadur järeldoktorantuur September — märts Järeldoktorantuuri külalisteadur, Harvardi ülikooli majandusteaduskond, Cambridge, USA Veebruar — aprill Majandusteaduste dotsent, Mannheimi ülikooli majandusteaduskond Veebruar Väitekirja dr.

Poliitikaga seotud publikatsioonid valik Target-Salden, Leistungsbilanzsalden, Geldschöpfung, Banken und Kapitalmärkte [Target-saldod, jooksevkonto saldod, rahaloome, pangad ja kapitaliturud], kaasautor Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99 9, — Verursachen Target-Salden Risiken für die Steuerzahler?

Wikkelhouse: pick your modular segments \u0026 click them together

Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area reform, kaasautorid Agnès Bénassy-Quéré, Markus K. Isiklik ja erialane taust 1. Palun tooge esile oma peamised erialased oskused raha- finants- ja ettevõtlusvaldkonnas ning peamised Euroopa ja rahvusvahelised kogemused.

Olen olnud finantsmajanduse professor alates Minu uurimistöö on alati olnud tihedalt seotud raha- ja finantsküsimustega. Muu hulgas olen tegelenud finantskriiside põhjuste ja neile reageerimisega, pöörates erilist tähelepanu pankade pankrotti minemiseks liiga suureks muutumisele ja mõjule, mida see avaldab pankade reguleerimisele.

Lisaks olen analüüsinud finantsmullide esinemist ja tagajärgi ning näidanud, kuidas finantssektori nõrkus suurendab varade hinnamullidest tulenevat haavatavust. Samuti käsitlesin keskpankade ja makrotasandi usaldatavuspoliitika võimalikku rolli finantsmullidega tegelemisel.

Kas liikme suurus mojutab kontseptsiooni

Teistes dokumentides käsitleti finantshäirete võimendamist varade kiirmüügi kaudu ja seda, kuidas keskpangad suudavad sellise soovimatu turudünaamikaga toime tulla. Minu teine uurimisvaldkond käsitleb finantsintegratsiooni mõju majanduskasvule. Ühes minu dokumendis juhiti tähelepanu majanduslikule kahjule, mida põhjustab finantsintegratsiooni katkemine euroala kriisis.

Kas liikme suurus mojutab kontseptsiooni

Osa minu uurimistööst on keskendunud pangandusliiduga tihedalt seotud teemadele, nagu riikide ja pankade vastastikuse sõltuvuse määravad tegurid ning pankade kriisilahenduse korra mõju süsteemsele riskile. Minu töö on olnud nii teoreetiline kui ka empiiriline, pannes suuremat rõhku viimasele. Osa minu tööst on keskendunud ajaloolistele sündmustele, mis ulatuvad tagasi kuni Lisaks olen saanud palju poliitilisi kogemusi tänu oma liikmesusele Saksamaa majandusekspertide nõukogus, mis on Saksamaa valitsuse peamine sõltumatu majandusnõuandeorgan ja mille liige ma olen olnud alates Sellel ametikohal olen teinud intensiivset tööd finants- ja rahandusstabiilsusega seotud teemadel, eelkõige euroala struktuuri reformimisel Kas liikme suurus mojutab kontseptsiooni, kapitaliturgude liit ja Kas liikme suurus mojutab kontseptsiooni reform.

Näiteks oleme töötanud välja ettepanekud selle kohta, kuidas saaks reguleerida riiginõudeid, mis näib olevat üks peamisi komponente paketis, mille eesmärk on pangandusliidu väljakujundamine. Muud teemad puudutasid Saksamaa ja Euroopa pangandussektori ees seisvaid probleeme, sealhulgas probleeme, mis tulenevad digitaliseerimise käigus toimuvatest struktuurimuutustest.

Kas me kõik oleme kõigiga ühendatud kuue astme eraldumisega?

Olen olnud paljude teiste rahandus- ja finantsökonoomika valdkonna komiteede liige. Alates Sellel ametikohal töötasin madalate intressimäärade töökonnas ja olin üks finantsvaldkonna reguleerimise võimalikku liigset keerukust käsitleva hiljuti avaldatud ASC aruande koostajatest.

Nende ja muude tegevuste kaudu olen suutnud luua ulatusliku võrgustiku keskpanganduse ja järelevalve valdkonnas kogu Euroopas ja kaugemalgi. Olen teinud kaastööd ka arvukatele poliitikaga seotud publikatsioonidele.

Kas liikme suurus mojutab kontseptsiooni

See aruanne rõhutab minu pühendumust Euroopale, mis kajastub ka minu paljudes teistes poliitikaga seotud publikatsioonides. Näiteks töötasin välja Euroopa hoiuste tagamise mudeli koos Nicolas Véroniga. Võttes arvesse minu varasemat tööd Euroopa küsimustes, nimetati mind hiljuti Prantsusmaa ja Saksamaa valitsuse poolt Aacheni lepingu alusel asutatud Prantsuse-Saksa majandusekspertide nõukogu liikmeks ja valiti selle kaasesimeheks.

Kohtulahendite liigitus

Olen saanud oma teadus- ja poliitikatöö eest mitmeid auhindu, muu hulgas liikmesuse Nordrhein-Westfaleni teaduste ja kunstide akadeemias ning Berliini-Brandenburgi teaduste akadeemias, saksa keelt kõnelevate majandusteadlaste ühenduse Verein für Socialpolitik Stolperi auhinna minu panuse eest majanduspoliitikasse minu teadusuuringute kaudu ja rahandusseminari auhinna, mis on iga-aastane auhind silmapaistvate teaduslike või praktiliste saavutuste eest rahanduse valdkonnas.

Olen alati võtnud sõna avalikes aruteludes, mis kajastub arvukates intervjuudes ja ajaleheartiklites, samuti aktiivses Twitteri kontos. Hiljuti nimetas Saksamaa ajaleht FAZ mind saksakeelse piirkonna kõige mõjukamaks naisökonomistiks. Kõige olulisem on mainida, et ma olen alati olnud avatud headele argumentidele, kaitstes samal ajal seisukohti, mida ma pidasin asjakohaseks.

Kas liikme suurus mojutab kontseptsiooni

Kas Teil on ärilisi või finantsosalusi või muid sidemeid, mis võiksid olla vastuolus Teid ootavate kohustustega, ja kas on teisi olulisi isiklikke või muid tegureid, mida parlament peab Teie ametissenimetamist kaaludes arvesse võtma?