Liigu sisu juurde

Raamatupidamise aastaaruannet — raamatupidaja poolt koostatud ja vaatega minevikku. Mikroettevõtjad peavad raamatupidamise aastaaruande lisades avalikustama üksnes seaduses nimetatud informatsiooni kuni kolm lisa. Esitada tuleb see Äriregistrile hiljemalt kuue kuu möödumisel majandusaasta lõpust. Mittetulundusühingust raamatupidamiskohustuslase liikmete arv füüsiliste ja juriidiliste isikute kaupa.

Tabel 2.

Eraettevõtted ei ole selle potentsiaalse riskiga ohustatud. Väikeettevõtja — äriühing, mille näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 eurot, müügitulu 8 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest. Väikeettevõtja — Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 eurot, müügitulu 8 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.

Kuidas suurendada liige 25 cm

Keskmise suurusega ettevõtja — Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ega väikeettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 20 eurot, müügitulu 40 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul inimest.

Suurettevõtja — Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi: varad kokku 20 eurot, müügitulu 40 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul inimest.

Geeli rasvaosa

Väike konsolideerimisgrupp — konsolideerimisgrupp, kelle aruandeaasta bilansipäeva konsolideeritud näitajatest rohkem kui üks ei ületa käesoleva paragrahvi punktis 15 nimetatud tingimusi. Keskmise suurusega konsolideerimisgrupp — konsolideerimisgrupp, kes ei ole väike konsolideerimisgrupp ja kelle aruandeaasta bilansipäeva konsolideeritud näitajatest rohkem kui üks ei ületa keskmise suurusega ettevõtjale nimetatud tingimusi.

Suurus ja foto keskel kukk

Esitada tuleb bilanss, kasumiaruanne ja maksimaalselt 4 lisa. Ettevõte koostab väikeettevõtja lühendatud aruande.

 1. Raamatu suurendusliige allalaadimine
 2. Mis on suurus liige normaalne kell 16
 3. Avaleht » Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte optimism saavutab kõrgeima taseme alates
 4. Mikro- ja väikeettevõtjate aruandlus muutub lihtsamaks - eestiautogaas.ee
 5. Esitada tuleb see Äriregistrile hiljemalt kuue kuu möödumisel majandusaasta lõpust.

Sel juhul tuleb lähtuda õiglase esitusviisi raamistikust ning aruanne peab sisaldama bilanssi, kasumiaruannet, kuni ca 10 lisa ja tegevusaruannet. Ettevõte koostab keskmise ja suurettevõtja täismahus aruande.

Suspense: Money Talks / Murder by the Book / Murder by an Expert

Väikeettevõtte müügitulu on väiksem kui 8 miljonit eurot. Töötajaid vähem kui Sellisel ettevõttel on võimalik valida 2 aruande vahel. Selline ettevõte saab koostada vaid täisaruande.

Raamatupidamise aastaaruannete võrreldavus 1 Raamatupidamise aastaaruandes esitatakse aruandeaasta ja sellele eelnenud majandusaasta võrreldavad arvnäitajad. Aruandeaasta nullväärtusega kirje esitatakse ainult siis, kui eelnenud majandusaastal oli sellel kirjel nullist erinev väärtus. Võrreldavate arvnäitajate ümberarvutamise põhjused ja korrigeerimiste summad, võrreldes eelmise majandusaasta raamatupidamise aastaaruande arvnäitajatega, esitatakse aastaaruande lisas. Juhul kui võrreldavate arvnäitajate ümberarvutamine ei ole võimalik või otstarbekas, tuleb see asjaolu koos põhjendustega esitada raamatupidamise aastaaruande lisas. Tegevusaruanne 1 Tegevusaruandes antakse ülevaade raamatupidamiskohustuslase tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav tähtsus raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest.

Suurettevõtted on sellised ettevõtted, mis kolme eelmisse kategooriasse ei mahtunud. Selline ettevõte saab koostada samuti vaid täisaruande.

Uus ettevõtete liigitus (alates 01.01.2016)

Enne kui ettevõtte majandusaasta aruande koostamine ette võtta, vii kindlasti läbi inventuur. Näiteks, kui laos on kaupa rohkem, siis võetakse ülejääk ka raamatupidamises arvele.

 • Majandusaasta aruanne - kelle jaoks on kõige lihtsam?
 • Koera liikmete suurus
 • Millistele suurustele on seksuaalsed liikmed
 • Ettevõtte majandusaasta aruande koostamine | Veebisekretär
 • Aastaaruande koostamine – valmis olla, läks! - PwC Eesti

Küll aga peab nende ja ka väikeettevõtete tegevusaruanne lisaks varem vajalikule sisaldama informatsiooni välisriigis registreeritud filiaalide olemasolu kohta ning omandatud või tagatiseks võetud oma osade või aktsiate kohta sh makstud tasu suurus ja omandamise või tagatiseks võtmise põhjus. Peale selle hakkavad kehtima erinõuded veel nende suurettevõtjate tegevusaruannetele, kes on avaliku huvi üksused ja kus töötajaid bilansipäeval on rohkem kui Nimelt peavad need ettevõtted oma tegevusaruandes kirjeldama ettevõtte ärimudelit ja ettevõtte tegevusega kaasnevaid keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid, inimressursi juhtimist, inimõiguste järgimist ja korruptsioonivastast võitlust.

Tööta targalt, saavuta rohkem!

Nimetatud valdkondade kohta esitatakse rakendatavate poliitikate kirjeldus ja tulemused; olulised mitterahalised tulemusnäitajaid; ja riskide ning nende juhtimise kirjeldus. Millised muudatused on tehtud Ettevõtjaportaalis aastaaruande koostamisel ja heakskiitmisel?

 • Mikroettevõtte raamatupidamine muutub lihtsamaks
 • Tohus salv liikme suurendamiseks
 • Mis aitab liikme paksust
 • Raamatupidamise seadus – Riigi Teataja
 • Eraettevõte – Vikipeedia

Ettevõtjaportaalis on sisse viidud järgmised muudatused, mis lihtsustavad aastaaruande koostamist ja kinnitamist ning annavad täiendavaid suuniseid ja viiteid: Netovara vastavuse kontroll — aruande esitamisel hoiatusteade, et netovara ei vasta nõuetele.

Mittevastavuses netovaraga aruande esitamisel äriregistri automaatteavitus.